Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen


 
 Truus Klerk zwaait af
 
Dinsdag 9 december hebben we als Dorpsraad afscheid genomen van onze penningmeester Truus Klerk. Zij had onvoldoende tijd meer ter beschikking om alle taken goed te vervullen. Bovendien was zij zelf van mening dat het na 12 jaar ook goed is als nieuwe mensen met andere ideeën de Dorpsraad komen versterken.
Tijdens de laatste vergadering van 2018 hebben we als bestuur afscheid genomen en Truus een prachtige fotocollage met bijzondere momenten van de afgelopen periode overhandigd.

       
 Inmiddels zijn we in gesprek met kandidaten voor de functie van penningmeester. Uiteraard zal de nieuwe penningmeester nog door Truus worden ingewerkt. Ook voor kinderboerderij Dierenvreugd en het project ‘Leven in Nieuw-Vennep’ zal Truus zich blijven inzetten.Wij zijn als Dorpsraad erg blij met mensen zoals Truus die zich jarenlang willen inzetten voor de leefbaarheid in Nieuw-Vennep. Zelf zegt zij dat de Dorpsraad een heel fijne groep mensen is, die zich allemaal van harte inzetten. ‘Zo lang blijven doe je alleen als je er zelf ook veel plezier in hebt: goede vergaderingen, interessante onderwerpen en waardering voor je werk’. Wil jij je ook met veel plezier inzetten voor Nieuw-Vennep? Neem even contact op met onze secretaris , secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl want er komen veel projecten aan waar we hulp bij kunnen gebruiken.
 
16 december 2018
 
 


  Verslag vergadering Dorpsraad 30 oktober 2018 

Hierbij vindt u de goedgekeurde notulen van de vergadering van oktober.
 
Mocht u ook de notulen willen inzien van eerdere vergaderingen dan vindt u deze in de menubalk onder het kopje 'verslagen'.

3 december 2018

 Dorpsraad sluit zich aan bij LBBL

 Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart. Niet alleen Schiphol, maar ook de andere luchthavens in Nederland veroorzaken hinder voor de omwonenden. De Dorpsraad vindt het belangrijk dat we gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om de hinder te beperken.De LBBL vindt dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen. Juist die doelstelling was voor de Dorpsraad wel een moeilijk punt. 
       
De Dorpsraad is niet op voorhand tegen de groei van, in ons geval, Schiphol. 
Maar de Dorpsraad ziet ook dat de hinder en de veiligheidsrisico’s steeds toenemen en dat het milieu forse schade lijdt. Wij kunnen ons dan ook .. lees verder

De werkgroep toekomst luchtvaart geeft via een persbericht een heldere uitleg waarom minder groei geen invloed hoeft te hebben op de economie en de werkgelegenheid.

28 november 2018 (update 2 december )

 Het Harmonieplein familie kerstfeest is dit jaar wederom een gezellige muzikale kerstmarkt


  Op het plein staan meer dan 30 kramen van hoofdzakelijk lokale winkeliers en particulieren met kerstartikelen en ideeën voor kerstcadeautjes, er is warme wijn, warme chocolade en kerstsaté, de bar van het OC is open evenals die van Pier K.

Vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur is er live kerstmuziek, met een echte kerstband, een kerstman die ook goed zingt, meerdere zangeressen en ons eigen Dickens koor Charlie. Je mag op de foto met de kerstman, maar je kan ook je eigen digitale kerstfoto maken in de grot van de kerstman. De hoogste "kerstboom" van Nieuw-Vennep wordt verzorgd door Het Nederlands Transportmuseum.
Om 18.00 uur wordt door de wethouder de opbrengst bekendgemaakt van de winteractie, gesteund door de Rotary 1852 en de harmoniekoepelcommissie, voor de voedselbank.
Kortom een kerstfeest wat je niet mag missen, voor meer  informatie:
klik op Harmoniekoepel

 
25 november 2018

 Informatieavond over rotonde Venneperweg/Oosterdreef

Op 27 november j.l. hield de gemeente een inloopavond over de rotonde. Grootste zorg van de bezoekers ging over de veiligheid van jongere fietsers en voetgangers. Ervaringen met de andere rotondes in het dorp en leert dat automobilisten vaak vrij hard op de rotondes komen aanrijden. Ook werd aandacht gevraagd voor de oversteek vanuit de Akkerstraat naar het fietspad naast de Venneperweg. De dorpsraad wacht nog op betere tekeningen om e.e.a. te bestuderen voordat ze met een reactie naar de gemeente komt.
 
2 december 2018
     
 

 
 
Halloween op kinderboerderij Dierenvreugd
 
Op zaterdag 27 oktober was kinderboerderij Dierenvreugd omgetoverd tot een enge omgeving om samen met toneelvereniging De Korenbloem Halloween te vieren.  Er hingen spoken, je hoorde enge geluiden en er waren heel enge figuranten die je de stuipen op het lijf kunnen bezorgen. En het werd een groot succes met meer dan 280 bezoekers waaronder 140 kinderen ! Vanaf 18.00 uur ging het hek open en kon je in de safe zone (op de kinderboerderij) van alles doen zoals knutselen, in enge voelbakken voelen, vleermuis happen, marshmallows maken boven een vuurtje of een foto laten maken bij de fotograaf.
    
De cavia’s in de Beestenboel moesten even ruimte maken voor groepen van bezoekers die er een verhaal te horen kregen over een behekste herdershond. Na het verhaal kon men kiezen: blijven op de safe zone of durf je met de groep naar de scare zone ?De scare zone was in het wandelpark achter de kinderboerderij. Langs een met lichtjes gemarkeerde route liep je door het enge bos en kwam je allemaal enge figuranten tegen zoals een agent, een heks, een behekste prinses in een lijkkist, een man met een kettingzaag of een lopend skelet. Dit met daarbij nog enge spoken, mistige wolken en donkere wandelpaden maakten het voor sommige kinderen zelfs een beetje te eng.  Maar iedereen vond het een geweldige ervaring.Ouders en kinderen waren erg enthousiast en de organisatie heeft alleen maar positieve reacties gehad.  Dus dat gaan we volgend jaar zeker weer doen !

 
Vul de kale plekken

Het centrum heeft er heel veel, maar ook in de rest van Nieuw-Vennep staan panden leeg of zijn stukken grond aan het verrommelen. De Dorpsraad maakte een uitgebreid rapport met een overzicht en bood dit afgelopen zaterdag wethouder Tom Horn aan. Wij hopen dat de gemeente inziet dat er echt iets moet gebeuren. Bij de gemeenteraads-verkiezingen op 21 november kunnen ook de inwoners laten zien wat zij belangrijk vinden. Klik hier voor rapport. 

   Wethouder Thom Horn neemt de USB stick in ontvangst van voorzitter Marcel Klein
Lege kavels en lege panden.
Nieuw-Vennep telt maar liefst negen (bijna) leegstaande kavels. De afgelopen maanden heeft de Dorpsraad dit allemaal in kaart gebracht. En dan hebben we het alleen over de kavels. Er staan ook heel veel (winkel)panden leeg en ook dat geeft ons dorp een slechte uitstraling.
 
Verkiezingen
Voor de Vennepers is dit moment belangrijk. Over een maand zijn de gemeenteraads-verkiezingen. De Dorpsraad vindt dat Vennepers wel moeten weten waar de partijen voor staan en ook wat zij denken te gaan doen om de leefbaarheid van Nieuw-Vennep te verbeteren. Vennepers moeten nu kiezen voor de partij die het beste voorheeft met ons dorp.
 
16 oktober 2018

Dorpsraad komt met eigen MER over heuvels in Park21  
 
Veertig vrachtwagens die tweeënhalf jaar lang heen en weer rijden van Amsterdam naar Nieuw-Vennep. Dat is nodig om de grond voor de vier meter hoge heuvels die de gemeente Haarlemmermeer in Park 21 wil aanleggen, aan te voeren.
Wij stelden een Milieu Effect Rapportage op, zodat we een weloverwogen advies kunnen geven aan de gemeente.
De CO2-uitstoot bedraagt 5,43 miljoen kilogram.
       
 Dat zou betekenen dat we in Park 21 meer dan 5000 bomen moeten planten die dan 50 jaar nodig hebben om al deze CO2 te compenseren.
Belangrijke feiten voor de Dorpsraad om straks met een weloverwogen advies te komen.
 
Download de M.E.R. van de dorpsraad
 
18 september 2018

  Plantenbakken in centrum van Nieuw-Vennep
 
Heeft u onze nieuwe plantenbakken in het centrum al bewonderd? Na overleg met de gemeente zijn de bakken voorzien van gaten voor de drainage, wat het onderhoud zal vergemakkelijken. Een plantenbak is verhuisd van de hoek bij Family naar de wijk Linquenda. De gemeente blijft de eigenaar van de bakken maar Bloemenweijden heeft gezorgd voor de kleurenpracht in de bakken bij de ING. Family regelt het onderhoud voor de bakken bij zijn eigen onderneming en inmiddels zijn ook voor Sylvia's Leeuwtje de plantenbakken gevuld. Het is een lust voor het oog en een aanwinst voor de gemeente. Wij hopen dat iedereen ervan kan blijven genieten in elk jaargetijde! We hebben dit mede te danken  aan het volhouden van Louise van Zandvoort, lid van de dorpsraad Commissie Groen & Grijs. 
 
1 oktober 2018
       

 
Gift van Meerwinkel aan Dierenvreugd


  Begin augustus mochten kinderboerderij Dierenvreugd een heel mooi bedrag in ontvangst nemen van Meerwinkel uit Hoofddorp. Daar zijn we heel erg blij mee en danken alle medewerkers voor deze fantastische steun. We gaan samen met onze vrijwilligers een overdekt verblijf maken voor onze watervogels aan de vijverrand.  Wanneer de er weer een ophokplicht van kracht zal zijn kunnen we de watervogels een veilig en fijn 
onderkomen bieden die past bij het predikaat "Dierenvreugd" . We zullen ervoor zorg dragen dat elke euro besteed zal worden aan het beoogde project. Nogmaals, heel hartelijk dank, jullie zijn toppers!
 
18 augustus 2018 

 Q&A bijeenkomst Nota Bodembeheer is gereed
 
Tijdens de openbare voorlichting Nota Bodembeheer 3 juli j.l. werden de vragen en antwoorden genoteerd. Deze week zijn ze gepubliceerd.
 
 
28 juli 2018

 
Gemeenteraad akkoord met aankoop grond van Groningen recycling 
 
  
Hieronder de tekst van B&W

Met de aankoop van de grondeigendommen en daarmee de verplaatsing van het recyclingbedrijf Van Groningen (hierna genoemd: Van Groningen) aan de Staringstraat en Bergsmastraat te Nieuw-Vennep willen we ruimte creëren om de herontwikkeling van bedrijventerrein de Pionier/Bols te Nieuw-Vennep mogelijk te maken. 
      
 We nemen met de verplaatsing de overlast van dit bedrijf voor de omgeving (milieu- en verkeershinder) weg en kunnen de locatie ontwikkelen. Daarnaast ontstaan, door het wegnemen van milieuhinder in het gebied, kansen op nieuwe initiatieven voor herstructurering en transformatie. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-159136.html 

 
Wat gaat B&W daarvoor doen?
We besluiten tot het aankopen van de percelen van Van Groningen met een totale oppervlakte van 13.981 m2 . We sluiten daartoe een koopovereenkomst met Van Groningen.  Tevens stellen we apart aan de raad voor een planologisch voorbereidingsbesluit te nemen met betrekking tot bedrijventerrein de Pionier met het oog op de herontwikkeling ervan. Hiermee voorkomen we dat er planologisch juridisch ontwikkelingen worden gefaciliteerd die de mogelijke herontwikkeling op het terrein van Van Groningen, maar ook voor het gehele bedrijventerrein de Pionier, zouden kunnen beperken of belemmeren. Lees de gehele brief van B&W
Zie ook officiële bekendmakingen voorbereidingsbesluit 
 

20 juli 2019

  Industriegrond naar Park 21: meer informatie  
 
"Industriegrond wordt in Nederland altijd gebruikt voor geluidswallen en dergelijke. Daar heeft geen inwoner iets over te zeggen en daar komt altijd geld bij mee.” "De Haarlemmermeer behoort tot de schoonste grond van Nederland.” "Een afdeklaag van 50 cm zorgt dat inwoners niet in contact komen met de industriegrond.”
Zomaar wat uitspraken die op de informatieavond over de Nota Bodembeheer werden gedaan. De Nota Bodembeheer gaat over veel meer dan alleen de heuvels in Park 21.
Maar de heuvels zijn het onderwerp waarover de Dorpsraad zich zorgen maakt. 
      
De gemeente Haarlemmermeer had gezorgd dat er een flink aantal deskundigen in de zaal waren om alle vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Hoewel gebruik van deze kwaliteit grond volgens de deskundigen toegestaan is en aanvaardbare risico’s oplevert, blijft de Dorpsraad van mening dat het maken van de heuvels niet noodzakelijk is en we de risico’s liever helemaal niet lopen. Tijdens de avond werd duidelijk dat de gemeente werkt aan een aantal scenario’s voor het maken van de heuvels. Daarbij wordt ook een scenario bedacht zonder heuvels van industriegrond.
Deze scenario’s worden door de gemeente ook aan de Dorpsraad voorgelegd. Vervolgens moet een MER (Milieu Effect Rapportage) worden opgesteld en een Bestemmingsplan worden vastgesteld. Natuurlijk realiseert de Dorpsraad zich dat het niet gebruiken van industriegrond betekent dat we ook zo’n 50 miljoen euro mislopen. Euro’s die door de gemeente volledig in het Park geïnvesteerd zouden worden. Park 21 zou er zonder dat geld totaal anders uit komen te zien. Het is de vraag of de Vennepers dat een probleem vinden. De gemeente gaat ervan uit dat de eerste vrachtwagens met grond over anderhalf jaar kunnen gaan rijden. En er moeten heel wat vrachtwagens gaan rijden om al die grond te verplaatsen. Eén van de bezoekers van de informatieavond had uitgerekend hoeveel Co2 daarbij vrijkwam. Om dat te compenseren zouden we wel een héél groen Park moeten maken. De Dorpsraad hoopt zich na de zomer te kunnen buigen over de voorgestelde scenario’s. We houden u op de hoogte.
 
Download de nota klik hier (1 Mb)
Download de bijlage met kaarten etc. klik hier (9 Mb)
 
6 juli 2018
 

 Nieuws van de kinderboerderij
 
 Afgelopen zaterdag 2 juni organiseerden  we een klusdag op de kinderboerderij. Er werd gewerkt aan een overkapping  achter een gebouw om extra opslagruimte voor spullen te creëren.
Dit alles met materiaal gesponsord via vrijwilligers gemonteerd door vrijwilligers! Nieuwe vrijwilligers en andere hulp is welkom op het gebied van uitvoering/organisatie van activiteiten en we kunnen altijd handen gebruiken op de verschillende klusdagen!

      
In het witte weekblad zal ook aandacht geschonken worden aan deze hulpvraag, we zien de reacties graag tegemoet.  dierenvreugd@onstweedethuis.nl of op 0252-672785

Overige activiteiten
De kweekkas is inmiddels besteld t.b.v. de moestuin en zal naar verwachting over twee weken geleverd worden waarna we hem gaan proberen z.s.m. te plaatsen/opbouwen. 
 
Op 30 juni a.s. organiseren we een barbecue voor onze cliënten en alle vrijwilligers die ons steunen bij wijze van bedankje voor alle hulp en steun de afgelopen jaren! 
 
We zien de bezoekersaantallen de laatste jaren steeds meer aan het stijgen en daar zijn we enorm trots op.  Zie ook de facebookpagina van de kinderboerderij.

30 mei 2018

 Goed geïnformeerd over Schiphol


  In november kiest Nieuw-Vennep een nieuwe kiesman (een soort afgevaardigde namens de inwoners) voor de ORS (Omgevingsraad Schiphol). Onze huidige kiesman gaf in de Dorpsraadvergadering van mei een presentatie over de ingewikkelde vraagstukken die spelen rondom onze luchthaven. Deze presentatie bevat erg veel relevante informatie die we graag met u delen.

Klik hier om de presentatie te bekijken.
Bent u geïnteresseerd in Schiphol of weet u er heel veel van? Wij komen graag in contact met mensen die zich kandidaat willen stellen als kiesman voor de ORS. Heeft u naar aanleiding van deze presentatie andere vragen of opmerkingen? Neem gerust even contact met ons op via secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl.


3 juni 2018

 Teleurstellende uitslag stemming Nota Bodembeheer 
 
De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 24 mei gestemd over de Nota Bodembeheer en die is met ruime meerderheid aangenomen.
De fracties hadden elk hun eigen motivatie om voor of tegen te stemmen. De Dorpsraad vergadert dinsdag 29 mei en zal daarna met een reactie komen.
 
update 25 mei 2018

 Privacy verklaring
 
Afbeelding invoegen  
De stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep respecteert de privacy van al haar donateurs en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie. Als u zich aanmeldt als donateur van onze stichting vragen ... lees de gehele verklaring.
 
25 mei 2018

   5 mei viering druk bezocht
 
De 5 mei viering op het Harmonieplein werd mede door het mooie weer en het uitgebreide programma druk bezocht.
 
Video opnamen van o.a de parade met legertrucks en impressie van de optredens   klik hier  (5:49 min)

Video met compilatie van foto's ondersteund met op het plein gespeelde muziek klik hier  (5:36 min.)
 
 update 10 mei 2018

 Het schaapscheer /lente feest was een succes 

Afbeelding invoegen   Zondag 6 mei waren er naar schatting zo'n 450 bezoekers op het feest afgekomen. Men kon kijken en zelfs helpen bij het schapenscheren, er was een door Jumbo gesponsord springkussen aanwezig voor kinderen, een hele tafel vol fruit hebben we  gesponsord gekregen van de Hoogvliet. Voorts was er een rietvlechter in actie te zien en was er een heuse imker met allerlei bijen producten, zoals kaarsen, zeep, en uiteraard honing.  
De jonge bezoekers konden geschminkt worden of zich uitleven met kleuren.En je kon ook gewoon in- of juist uit de zon zitten of lekker in de zandbak spelen.Het was een leuke dag, dit was niet gelukt zonder onze vrijwilligers!
 
We hebben een kleine video gemaakt klik hier
 
 8 mei 2018

   Voorzittershamer overgedragen
 
Afbeelding invoegen
 
Tijdens de laatste dorpsraad vergadering op 19 december is de voorzittershamer officieel overgedragen van Peter Bokhorst aan Marcel Klein. Peter Bokhorst wenste de nieuwe voorzitter veel succes en hoopte dat onder de nieuwe voorzitter de dorpsraad blijft bijdragen aan verbeteringen in ons mooie dorp. Marcel bedankte Peter voor de afgelopen weken waarin Marcel door Peter wegwijs is gemaakt in het dorpsraadleven.
 
 
 
 
 
21 december 2017

  Dr. Van Haeringenplantsoen
Afbeelding invoegen
Foto: Hans ter Hoek
 
De gemeente heeft het plan voor de renovatie definitief vastgesteld. Op de website van de gemeente Haarlemmermeer zijn alle plannen te vinden: klik hier voor doorverwijzing naar gemeente website.

 
 
 

5 december 2017

  We hebben een nieuwe voorzitter 

Afbeelding invoegen
De gaande en komende man...
 
 Marcel Klein is door het bestuur van de stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep benoemd als voorzitter. 
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure is de keus van de Dorpsraad gevallen op Marcel Klein. Net als de huidige voorzitter is hij woonachtig in Getsewoud.
Marcel is 38 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen.
Hij krijgt energie van het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Als voorzitter van de Dorpsraad kan hij daarom veel betekenen voor ons mooie dorp. 
 
Afbeelding invoegen
Het hele bestuur is erg blij dat zo snel een opvolger gevonden is
8 november 2017>> update 18 januari 2018

 Even voorstellen.... Frans Engelander
 
Als nieuw verkozen bestuurslid van de Dorpsraad Nieuw-Vennep wil ik mij graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Frans Engelander, ben 50 jaar en woon inmiddels 8 jaar in Nieuw-Vennep met mijn vrouw Tosca. 
Samen zijn wij de ouders van 1 zoon en 2 dochters in de leeftijd van 15, 12 en 9 jaar oud. 
Daarnaast hebben wij nog een schat van hond. Een Bearded Collie van nu anderhalf jaar oud. In mijn vrije tijd varen we af en toe een leuk tochtje met onze oude zeilboot, Het is een fantastische manier om op het water onze mooie Bollenstreek te ontdekken. Daarnaast vind ik het leuk om af en toe op de mountainbike of op de racefiets te stappen.Samen met ons gezin wandelen wij vaak met onze hond in de vele natuurgebieden die Nederland rijk is.  In de zomervakantie mag ik graag de duiksport beoefenen om het mooie onderwaterleven te ontdekken. .

  Afbeelding invoegen
 Mijn beroep kan ik het beste omschrijven als ICT Netwerk Consultant. Ben nu ongeveer 27 jaar actief binnen de ICT branche.Ik word ingehuurd door bedrijven om veel uitdagende projecten op te pakken. Meestal word ik op de niet alledaagse zwaardere projecten gezet. Mijn talent ligt niet alleen op het technische vlak maar zeker ook in het snel contacten leggen, met verschillende afdelingen /instanties, om projecten te doen slagen. Binnen de ICT wereld is het configureren van machines over het algemeen vrij ... lees meer......
16 november 2017

 Inloop avond van Haeringenplantsoen 9 oktober
 
Afbeelding invoegen
  Op de druk bezochte inloopavond in De Rank over het Van Haeringenplantsoen waren ongeveer 80 mensen af gekomen. De planning was om twee keer een presentatie te geven maar dat liep uit op een presentatie van ruim een uur. Vlak voor en na de presentatie konden bewoners de plannen op grote borden bekijken.
De eerste spreker was Stan van der Laan, projectleider van de gemeente, en de tweede spreekster was Saskia van Diemen, landschapsarchitecte.

Door de hr. van der Laan werd teruggekeken naar de opzet van het renovatieplan, wat was de bedoeling, wat is er gebeurd en welke overleggen zijn er geweest?
Ook kwam er een overzicht met het jaartal en het aantal bomen wat in dat jaar gerooid zou worden. lees meer..
14 oktober 2017

 
 Afbeelding invoegen
 Heeft u een vraag over zorg, geldzaken, werk, gezin, gezondheid, wonen of activiteiten in uw buurt? 
Ga naar Sociale kaart Haarlemmermeer,  www.socialekaarthaarlemmermeer.nl

15 oktober 2017


Dorpsraad tegen de proef met stoplichten op kruising Oosterdreef-Venneperweg

De verkeerslichten op de kruising Oosterdreef-Venneperweg staan, bij wijze van proef, vanaf maandag 4 september een maand lang uit. De stoplichten zijn aan vervanging toe. Maar het is ook mogelijk de verkeerslichten weg te halen en geen nieuwe te plaatsen, denkt de gemeente Haarlemmermeer. Om inzichtelijk te krijgen of dit daadwerkelijk zo is, worden de lichten een maand lang uitgezet. 

  Afbeelding invoegen     
De dorpsraad Nieuw-Vennep vindt dit een slecht plan. De stoplichten werken prima en de doorstroming is bij dit kruispunt goed. Door de lichten uit te zetten lopen de kwetsbaarste verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, gevaar.  Heel veel mensen gaan op de fiets of lopend naar het station. Dat moet op een veilige manier kunnen.  Ondanks het negatieve advies van de dorpsraad, start de gemeente toch het experiment. Er staan borden om te waarschuwen dat de verkeerslichten uit zijn. Na een maand wordt het experiment geëvalueerd.
 
--> Gebruik je dit kruispunt vaak en is je tijdens het experiment iets opgevallen? We horen graag je mening. Reageer op onze facebookpagina, of stuur ons een mailtje (secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl).

4 september 2017 

 Een veelbelovende samenwerking is nu officieel 

Maandag 22 mei is officieel beklonken dat kinderboerderij Dierenvreugd en stichting vriendenkring (voor de activiteiten) vanaf nu samen verder zullen gaan onder de vleugels van de Dorpsraad Nieuw-Vennep
Zo heeft de vroegere vriendenkring weer een voltallig bestuur en kunnen we het voortbestaan van de kinderboerderij beter borgen. De combinatie van de twee verschillende vroegere stichtingen is gewijzigd in "Stichting Dierenvreugd".
  Afbeelding invoegen
 De kinderboerderij is een fantastische werkplek voor cliënten van Ons tweede thuis en daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers die zich met vereende krachten inzetten om de kinderboerderij continu te verbeteren, te onderhouden en de activiteiten te organiseren voor jong en oud. Op het zonnige terras van Dierenvreugd werd de handtekening gezet. We zijn trots op deze prachtige plek in ons dorp en hopen op een mooie, constructieve en vruchtbare samenwerking. (lees ook stukje dorpsraad redt Dierenvreugd iets verder op onze homepagina)
 
23 mei 2017

   Website dorpsraad nu ook veilig door SSL certificaat 
 
Vanaf heden is onze website van de dorpsraad ook veilig.De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist van elke website dat de verwerking van persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dus ook als bezoekers een contactformulier invullen is er sprake van het verzenden van vertrouwelijke gegevens en dient de website eigenaar alle noodzakelijke maatregelen te treffen om deze gegevens te beveiligen tegen enige vorm van misbruik. Dit wordt geregeld met een zgn SSL certificaat.
Afbeelding invoegen
 
13 mei 2017

 Dorpsraad redt Dierenvreugd
 
Afbeelding invoegen
 
Eieren zoeken en vogelhuisjes timmeren. Elke Venneper heeft dat gedaan en wil die beleving ook aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgeven. Actieve vrijwilligers waren er wel, maar bestuursleden waren niet te vinden. Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep neemt de bestuurstaken op zich, waardoor de activiteiten op de Kinderboerderij voor de toekomst gewaarborgd zijn. Door het wegvallen van diverse bestuursleden bij Stichting Vrienden van kinderboerderij Dierenvreugd, was de toekomst van de stichting onzeker geworden.
Deze stichting organiseert de activiteiten die op de boerderij gehouden worden.
Hoewel de kinderboerderij er prachtig bij ligt en altijd een bezoek waard is, zijn activiteiten toch erg belangrijk. Bovendien is er een team geweldige vrijwilligers dat zich daarvoor wil inzetten. De Dorpsraad vindt de kinderboerderij een belangrijke plek in Nieuw-Vennep en heeft samen met beheerders en vrijwilligers gezocht naar een oplossing. Besloten is om de stichting over te dragen aan de Dorpsraad om in de toekomst de continuïteit van de activiteiten op de kinderboerderij te waarborgen. De Dorpsraad neemt alle bestuursfuncties over. Ook zien wij mogelijkheden om de activiteiten op de boerderij uit te breiden.
Deze plek is belangrijk voor het hele dorp, voor kinderen en volwassenen.
Maandag 22 mei zal de stichting officieel worden overgedragen aan de Dorpsraad.
Samen met de vrijwilligers, beheerders en Ons Tweede Thuis hopen wij dat alle Vennepers nog lang mogen genieten van de dieren en de activiteiten op deze prachtige boerderij. 
 
6 mei 2017

  Zoeken naar balans tussen groei en leefbaarheid

 Afbeelding invoegen
 
Discussie 

 
Dorpsraadcafé over Schiphol.
 
Feiten en vragen wisselden elkaar af tijdens de presentatie van Rob Loekenbach over Schiphol. We weten veel, rekenen vooral met modellen en betrouwbare onderzoeken naar milieu- en gezondheidsrisico’s zijn nog zeldzaam. Er zijn dus, ook voor insiders, nog veel vragen rondom het dossier Schiphol. 
De zaal was gevuld met belangstellenden vanuit de wijkraden, politiek, gemeente, Schiphol en pers. Veel van deze mensen wonen in Nieuw-Vennep, maar ‘gewone’ inwoners ontbraken.
Vreemd, want juist voor inwoners was er veel informatie te halen. Zo vlak voor de verkiezingen, kun je door je stem laten weten hoe jij wilt dat de toekomst van Schiphol en daarmee ook van ons dorp, er uit komt te zien. Loekenbach, woonachtig in Leimuiden en zelf ook reizend met het vliegtuig, zette heel veel feiten op een rijtje. Van de start van Schiphol, nu 100 jaar geleden, tot de toekomst met uitplaatsing van ‘vakantie of pretvluchten’ naar Lelystad. Daardoor kan Schiphol blijven groeien als mainport. De uitgebreide presentatie is hier te vinden.De uitslag van de enquête werd gepresenteerd en toonde aan dat in Nieuw-Vennep zeer genuanceerd gedacht wordt over Schiphol. Veel mensen hadden de moeite genomen .. lees meer 

3 maart 2017

Mening van Vennepers over de groei van Schiphol.
 
102 Vennepers hebben de moeite genomen om de enquête van de Dorpsraad en wijkraad Getsewoud over Schiphol in te vullen. De enquête, die bestond uit acht vragen, was via kranten, social media en de nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht.

Het resultaat is niet representatief voor de 31.000 Vennepers, maar geeft wel een beeld van wat leeft onder de inwoners. We zijn ook zeer verheugd over de reacties die bijna de helft van de invullers heeft achtergelaten.  Deze reacties geven ons een duidelijk beeld en kunnen goed gebruikt worden als input voor de dorps- en wijkraad. De dorpsraad en wijkraad Getsewoud willen dan ook iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.  We hadden de enquête gemaakt via Google-docs, maar al spoedig kwamen er klachten binnen dat voor het invullen van de enquête men over een Google account moest beschikken Dit was voor velen een drempel.
 
 Afbeelding invoegen
 Vraag 7 Moeten we als dorpsraad over de luchtvaartontwikkelingen blijven rapporteren op onze website en in de nieuwsbrieven zoals we afgelopen jaren hebben gedaan?

92% stemde voor ja blijven rapporteren en voor bijna 8 % hoeft dit niet   

We hebben daarom de vragen overgezet naar een ander enquêteprogramma en de antwoorden vanuit Google meegenomen. Omdat de enquête voor iedereen op internet in te vullen was, bestond de mogelijkheid dat ook niet Vennepers zich in de discussie zouden mengen en we een vertekend beeld zouden krijgen. Dit blijkt echter mee te vallen.
  • Klik hier voor de enquête uitslagen in grafiekvorm,
  • Klik hier voor een helder overzicht van de geplaatste reacties in de enquête,
  • Klik hier voor de presentatie gehouden in Het Trefpunt als pdf,
  • klik hier voor de Youtube animatie:  Luchthaven van de toekomst 2050 (lengte video = 5 minuten)
 
2 maart  2017  

 
 
  
Geslaagd Dorpsraadcafe 
 
Thema:  Hoe zit het nu echt rond het centrum van Nieuw-Vennep?
 
Bijna 100 mensen waren donderdag 17 november aanwezig in Brasserie café Silvia’s Leeuwtje om aan te horen hoe de ontwikkelingen zijn rond het dorpshart.
 
De dorpsraad was er in geslaagd om eindelijk duidelijkheid aan de inwoners te kunnen geven door presentaties van de gemeente Haarlemmermeer, Venneperhart en van de dorpsraad zelf. 
Voor wie het nog eens wil nalezen inclusief plattegronden etc. klik hier 
 
 
19 november 2016
 
 
Afbeelding invoegen     Afbeelding invoegen
 
      
Verslag jubileum  60 jaar dorpsraad en andere jubileum activiteiten
 

   
Dorpsraad wil bruisend centrum

Uit onze bewonersonderzoeken en gesprekken met inwoners van Nieuw-Vennep blijkt steeds weer dat Vennepers het belangrijk vinden dat ‘hun’ centrum weer levendig wordt. De bouwkavels moeten bebouwd worden, lege winkelpanden weer verhuurd en een paar gezellige terrasjes aangelegd. We zijn blij dat aan de Jonkheer van de Pollstraat binnenkort gebouwd gaat worden. lees meer.....
  Afbeelding invoegen     Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370 

Overig Nieuws


 Big Band Haarlemmermeer geeft swingend kerstoptredenBig Band Haarlemmermeer o.l.v Paul Beugels geeft op donderdag 20 december om 20:15 uur een swingend, funky en rockend kerstoptreden. Bij deze gelegenheid wordt de band geflankeerd door vocaliste Yvonne Mandigers en het Pier K Kerstkoor. De avond wordt geopend door de band ‘Out of the Blue’ die zich ook van haar ‘kerstige kant’ laat zien. Een avond met swingende Christmassongs, funky tunes en ‘good old' Rock & Roll. Vennip Live presenteert deze Kerstspecial in de Theaterzaal van Pier K Nieuw-Vennep. Kaartjes zijn op de avond te koop voor € 7,50 inclusief een pauzedrankje. Reserveren is mogelijk via
023-5669565 of via mail aan info@pier-k.nl

27 november 2018

MER Schiphol beschikbaar

 

Na maanden van uitstel is eindelijk de MER van Schiphol gereed. Of betrokken partijen er voor de kerst uit komen is maar de vraag. Voor de liefhebbers hier de hyperlink om rapport te downloaden.
 
30 november 2019

 Fototentoonstelling heden en verleden
 

In Buurthuis Het Contact in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep is onze expositie ‘Leven in Nieuw-Vennep’ opgesteld. Bezoekers kunnen kennis nemen van foto’s van bekende plekken in het dorp uit het verleden en  heden. Deze tentoonstelling was eerder te zien in de feesttent en in Het Trefpunt.
Wij vinden het leuk dat deze tentoonstelling nu ook in Getsewoud te zien is.De fototentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingstijden van het buurthuis aan de Sandestein. Toegang tot de expositie is gratis.
10 november 2018

PlusPunt Nieuw-Vennep /Zuid


Voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening.

MeerWaarde heeft op een aantal punten in Haarlemmermeer PlusPunten, laagdrempelige locaties waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en vragen over welzijn, vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk, hulp en dienst-verlening. Kent u iemand in de omgeving die ondersteuning of hulp nodig heeft? Worstelt u zelf met een probleem en weet u niet goed waar u met uw vragen terecht kunt? Wilt u vrijwilligerswerk doen maar weet niet zo goed wat? Zoekt u een vrijetijdsbesteding in de buurt? Loop dan eens binnen bij het PlusPunt in de Venneperstraat. Voor meer info en openingstijden klik hier 
De dorpsraad had bij zijn AB vergadering j.l. september twee medewerkers op bezoek die e.a.a. vertelden over hun werk en ook als sociaal werker jeugd.
Op YouTube staat een informatief filmpje over dit werk... klik hier
 
24 oktober 2018

 

      Melding openbare ruimte

Afbeelding invoegen

Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app,  ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte 


    Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje